ARCHITEKTURA VELKÉ MORAVY

Volný čas
Přednáška historika Mgr. Aleše Flídra bude zaměřená především na počátky kamenné architektury na Moravě a archeologické výzkumy, které odhalily základy celé řady staveb na hradiscích v Mikulčicích, Starém Městě, Pohansku u Břeclavi, v Kopčanech atd. Pořad byl připraven ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín.

Termíny