Horňácké slavnosti

Volný čas
Nejvýznamnější každoroční folklórní akce na Horňácku s bohatým programem a řadou doprovodných akcí: vystoupení souborů, cimbálových muzik, skupin a sólistů z Horňácka, tradiční jarmark, výtvarné výstavy, loutkové divadlo, výstava drobného zvířectva, opékání beranů aj. V neděli odpoledne se program přesunuje do Kuželova, kde se od 14.00 hod. budou zpívat horňácké písně v rámci pořadu Horňácké slavnosti u větrného mlýna.

Termíny