SPOLEČENSKÝ VEČÍREK SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ TRÁVNÍKY

Volný čas
K tanci a poslechu hraje skupina ORIENT a v programu vystoupí žáci školy.

Termíny