Výstava / Vize velkých Luhačovic

Volný čas
Projekt digitální vizualizace nerealizovaných urbanistických a architektonických plánů architekta Dušana Jurkoviče z počátku 20. století byl uskutečněn za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Cílem projektu „VIZE VELKÝCH LUHAČOVIC“ je přiblížit formou virtuální prohlídky historický potenciál lázní Luhačovic, představovaný především ojedinělým souborem Jurkovičových staveb. Digitální vizualizace umožňuje detailní plastický pohled na původní Jurkovičovu urbanistickou koncepci lázeňského celku a modeluje architektovy představy o podobě luhačovických lázní z roku 1903. Výstupem je 3D model, propojující realizované stavby, zaniklé realizace a neuskutečněné Jurkovičovy plány v Luhačovicích.

Termíny