Vzpomínková akce k 70. výročí odsunu Židů z Hodonínska

Volný čas
23. ledna 2013 uplyne sedmdesát let od chvíle, kdy byli lidé židovského vyznání z Hodonínska násilně vytrženi ze svých domovů a odsunuti do Terezína. Ku příležitosti tohoto smutného výročí připravili Masarykovo muzeum v Hodoníně a Státní okresní archiv Hodonín třídenní vzpomínkovou akci spojenou s výstavou dokumentů a fotografií, výstavou obrazů Romana Šafránka Moravské synagogy a hudebními vystoupeními a přednáškami. Akce je určena především pro školy, zvláště pak pro žáky druhého stupně, studenty víceletých gymnázií a středních škol. Vítána je však samozřejmě široká veřejnost. Vzpomínková akce se uskuteční ve dnech 5. – 7. února 2013. V tyto dny proběhne vždy dopolední blok přednášek či besed spojených s hudebním vystoupením.

Termíny