Jan Horník: Holocaust jako mesianistická genocida

Kurzy, vzdělání, konference

Historik Jan Horník ve své přednášce objasňuje příčiny antisemitismu Adolfa Hitlera a jeho rozhodnutí vyvraždit Židy. Za uspokojivou odpověď v žádném případě nepovažuje běžná vysvětlení a důsledně pátrá, proč byl nacismus rasistický a fanaticky antisemitský.

Jan Horník je autorem knihy Proč holocaust (Rybka Publishers 2012) a pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů.

večer pořádá Knihovna Václava Havla

Termíny