Jak na prezentaci

Kurzy, vzdělání, konference

Zaujmout? Přednášet? Prezentovat? Přijďte se naučit, jak na to.

Pokud hledáte možnost zapracovat na svém vyjadřování a sebeprezentaci, zlepšit techniku mluveného projevu a odbourat ostych z vystupování před publikem, pak tu jste správně.

Čím se budeme zabývat?

  • příprava různých druhů projevů na místě i s domácí přípravou
  • zaměření na témata účastníků kurzu
  • strukturování projevu, pointa
  • zdůraznění smyslu prezentace
  • motivace posluchačů a kontakt s posluchačem
  • posílení individuálního stylu řečníka
  • videorozbor a individuální zpětná vazba
Co se naučíte?

Dostanete řadu podnětů, praktických rad a cvičení. Vyzkoušíte si, jak dosáhnout svého cíle a jaké prezentační prostředky k tomu zvolit. Vytvoříme s vámi plán, na co se dál zaměřit a jak rozvíjet přirozené přednosti a dovednosti, které na kurzu objevíme.

 

Více na http://v-roli.cz/aktualni/jak-na-prezentaci/

Termíny