Zvítěz nad strachem a rozvíjej klid!

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
Přednáška   • Znám své strachy?
• Moje zbraně v boji se strachem
• Workshop se cvičením  
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny