Výlet za brtnickými ledopády

Klub českých turistů Krásná Lípa srdečně zve všechny zájemce na turistický výlet za Brtnickými ledopády v úterý 29.1.2013. Odjezd busem z náměstí Kr.Lípa  v 10.36 do Brtníků, jízdné si účastníci hradí sami. Trasa: údolím Vlčího potoka na Velký Sloup, Varhany, Betlém, kapličku ševce Kocha, Jeskyni víl a Vinnný sklep. Občerstvení dle zájmu „na Fakultě“ v Kyjově Délka trasy- 13 km Odjezd zpět do Kr. Lípy  busem  z Kyjova v 16.57. Výlet vede pan Mikuláš Peterka.

Termíny