MĚSTO V MÉ PAMĚTI

Volný čas
Beseda s Danielem Drápalou na téma kolektivní paměť.

Termíny