3.velehradský farní ples

Volný čas
Hraje kapela Velblue a CM Olšava.

Termíny