ZNÁTE STRÝČKA JEDLIČKU?

Volný čas
Humor v knížkách. Pro školní družiny. Termín po dohodě s knihovnicí (ikor@knir.cz).

Termíny