XXVII. Kytarový festival

Volný čas
Kytarový festival Mikulov patří již více než dvě desetiletí k nejvýznamnějším akcím svého druhu nejen v České republice, ale i v celém středoevropském prostoru. Jeho 27. ročník bude probíhat opět formou přednášek, seminářů, výstav a výuky v mistrovských třídách. Nedílnou součástí festivalu je řada odpoledních a večerních koncertů pro veřejnost. Festival představí domácímu i zahraničnímu publiku špičkové osobnosti světa klasické kytary a zprostředkuje odborné i laické veřejnosti novinky z oblasti tvorby a interpretace kytarové hudby. Hlavní snahou festivalu je prohloubit vzdělání českých účastníků a rozšířit jejich umělecké rozhledy. Cílem festivalu je i uvést koncertní kytaru do povědomí regionální i mezinárodní hudební veřejnosti, navíc v krásném a inspirativním prostředí.

Termíny