Do 1. třídy v pohodě

Volný čas
Středisko volného času Včelín otevírá pro předškoláky nový kroužek "DO 1. TŘÍDY V POHODĚ". Děti si zábavnou formou rozvíjejí své schopnosti důležité pro zvládnutí nároků první třídy. Ukázková hodina pod vedením Mgr. Martiny Ryškové se uskuteční ve středu 13. února 2013 v 15:00 hodin ve třídě 1. A Základní školy T. G. Masaryka 1. stupeň (u kostela). Kroužek bude probíhat každou středu od 15:00 hodin v 1. A ZŠ T. G. M. Cena kroužku je 400,-Kč/pololetí. Více informací na www.svcvcelin.cz

Termíny