Zápis do 1. třídy

Volný čas
Základní a mateřská škola Chvalčov pořádá ve středu 30.1.2013 od 14:00 do 16:00 hodin Zápis do 1.ročníku, který se uskuteční v prvním patře budovy školy. S sebou vezměte rodný list dítěte, žádost o přijetí, popř.žádost o odklad. Více informací na www.zschvalcov.cz/

Termíny