70. výročí odsunu židovského obyvatelstva z Hodonína

Volný čas
Vzpomínková akce spojená s výstavou, besedami, hudebním vystoupením

Termíny