Večer s cimbálovou muzikou

Volný čas
Při příležitosti zvěřinových hodů bychom vás rádi pozvali na večer s „cimbálkou“. K tanci i poslechu zahraje CM Pavla Růžičky.

Termíny