Zápis do 1. třídy ZŠ praktické a ZŠ speciální pro školní rok 2013/2014

Volný čas
V prostorách školy. V těchto dnech si můžete naši školu prohlédnout a informovat se o možnostech výchovy a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Termíny