Ukázky tradiční lidové výroby: paní Marie Holubíková ze Strážnice

Volný čas
Ukázka malování lidových ornamentů.

Termíny