doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.: Pohádky Chřibů

Volný čas
Autorské čtení knihy pořádá Pobočka Městské knihovny Kyjov v Bohuslavicích v knihovně v Bohuslavicích, pro děti i dospělé

Termíny