X. ročník turistické akce „Zimní přírodou

Volný čas
Prezence 8:00–12:00 h v hostinci U Sirotků ve Vřesovicích, trasy 7, 10 a 15 km vedou po značených cestách, cíl v hostinci U Sirotků ve Vřesovicích do 16:00 h. Účast na této akci se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2012–2016“. Účastníci obdrží na startu mapku s popisem trasy a každý bude odměněn vkusným pamětním dárkem a diplomem. Věcné ceny obdrží nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastník. Odměněna bude také nejpočetnější rodina na akci.

Termíny