Přednáška

Volný čas
ČZS Machová připravil přednášku, která se bude konat v kulturním domě Machová. Přednášku provede instruktor MVDr. František Václavík. Téma přednášky: Povinnosti zahrádkáře v jarním a letním období - ochrana a řez ovocných stromů. Půjde o shrnutí nejnutnějších opatření v práci zahrádkáře pro zajištění slušné úrody kvalitního ovoce. Zároveň se zmíníme i o okrasné části, především údržbě trávníků a jejich herbicidnímu ošetřování. Dostatečný prostor bude věnován i diskusi a odpovědím na dotazy účastníků besedy. Dále se zmíníme o nových typech chemických ochranných prostředků, které jsou zařazeny do sortimentu a zároveň Vás seznámíme s novými odrůdami nabízených ovocných stromků, vhodných pro pěstování na zahrádkách. Zveme nejen machovské občany, ale i další občany z okolních vesnic, kteří mají o tuto přednášku zájem. Zvou zahrádkáři

Termíny