Historie a archeologie Langobardů na prahu středověku

Volný čas
Přednáška k výstavě Langobardů v přednáškovém sále v Městské knihovně Kyjov. Přednáší doc. PhDr. Eduard Droberjar, PhD. (Palackého univerzita Olomouc).

Termíny