MOMPOVÉ - zapomenutí TIBEŤANÉ

Kurzy, vzdělání, konference

 

Cestopisná projekce spojená s besedou

Oblast východního Indického Himálaje je pro většinu turistů téměř neznámá. Nachází se východně od Bhútánu v pohraniční oblasti s Tibetem. Toto území nekonečných horských hřbetů, které pokrývá neprostupná džungle a vysokohorská tundra, je jen spoře osídleno domorodým obyvatelstvem, jež vyznává tibetský buddhismus. Kromě Tibetu udržovalo spojení také s nedalekým Bhútánem. Tato oblast dýchá výjimečně vysokou duchovní atmosférou. Narodil se zde 6. Dalajlama a od té doby zde stojí nejrozsáhlejší tibetský klášter ležící mimo území Tibetu s 500 mnichy. Pobýval zde i Jeho Svatost současný 14. Dalajlama při svém útěku z Tibetu v roce1959 aopakovaně se sem vrací. V roce 1962 napadly zdejší panenské území rudé gardy Číňanů, pronikly až k nížinám Assámu k řece Brahmaputře. Přestože se brzy stáhly zpět, dodnes si nárokují toto území. Proto je zdejší území dodnes mohutně obsazeno indickou armádou a pohyb případných turistů není jednoduchý. O to cennější se zdá být naše pěší putování touto čarokrásnou krajinou po hřebenech kopců až k posledním horským osadám Mompů ukrytých pod příkrovem šestitisícových velikánů na hranicích s Tibetem. Náš trek, z dob koloniální Indie známý jako „Baileyho trail“, kopíruje pradávnou obchodní stezku do Tibetu přes dodnes neuznanou hranici tzv. Mc Mahonovu linii kolem šestitisícových štítů i posvátné hory Mompů7042 metrůvysokého vrcholu Kangto. Cestou vystoupíme na bezejmenný pětitisícový vrchol s výhledem do Tibetu.  Navštívíme kláštery v Tawangu a okolních osadách. Najděte si chvilku drahocenného času na povídání o lidech, pro které čas neznamená žádný problém.

Přednáší Bazi z Kudrny.

Kontakty

www.mksnj.cz

Termíny