Řeč těla - neverbální komunikace

Kurzy, vzdělání, konference

Základní obsah semináře: význam neverbální komunikace v práci i osobním životě * jak vytvořit dobrý dojem a tím přispět k navázání positivního vztahu s naší rodinou, přáteli, obchodními partnery, nadřízenými i podřízenými* hlavní prvky neverbální komunikace * jak porozumět řeči a verbálním sdělením * neverbální komunikace a jak ji vyžít pro zvýšení vlastní přesvědčivosti při náročných životních i pracovních situacích.

Kontakty

www.tyrkys.cz

Termíny