Typologie osobnosti - poznejte sami sebe

Kurzy, vzdělání, konference

Seminář je věnován laické veřejnosti - všem, kdo pracují s mnoha lidmi jako například - průvodci, delegáti, pracovníci cestovních kanceláří a hotelů, pedagogičtí pracovníci a další ...V průběhu semináře se poutavou a přístupnou formou za použití praktických příkladů a nácviku dozvíte: téma objasňuje základy typologie osobnosti a jejího přínosu pro mezilidské vztahy na pracovišti i v rodině * zážitkovou formou seznamuje s prvními typologiemi (Hippokrates, C.G.Jung, Kretschmer) * zabývá se významnou současnou typologií MBTI: tento test vede k rozvoji
osobnosti a usnadňuje orientaci v pracovním i osobním životě * ukazuje možnosti využití typologie MBTI k sebepoznání, zlepšení pracovních vztahů i vztahů v rodině, v předcházení konfliktních situací * umožňuje sebezkušenost - vlastní typologie dle MBTI.

Kontakty

www.tyrkys.cz

Termíny