Konflikty jako součást života, řešení a prevence

Kurzy, vzdělání, konference

Základní obsah: konflikt jako nutná součást života*nástroje k jeho předcházení a uspokojivému zvládnutí*převedení sporu na problém*možnosti hledání přijatelného kompromisu bez poškození sebeúcty a nebo úcty k druhému člověku*prevence konfliktu, řešení konfliktních situací*sdělování a přijímání kritiky (pacient, kolega, nadřízený).

Kontakty

www.tyrkys.cz

Termíny