Syndrom vyhoření a jeho prevence

Kurzy, vzdělání, konference

 

Seminář je věnován laické veřejnosti - všem, kdo pracují s mnoha lidmi, např. průvodci, delegáti, pracovníci cestovních kanceláří a hotelů, pedagogičtí pracovníci a další. V průběhu semináře se poutavou formou za použití praktických příkladů a nácviku dozvíte, co je syndrom vyhoření, psychická zátěž a jak se s ní vyrovnávat: zdroje zátěže a její příčiny mapování silných a slabých stránek účastníků - ohrožuje vás stres nebo syndrom vyhoření? Obsah semináře: * zvládání akutního, chronického stresu, prevence * syndrom vyhoření a příčiny jeho vzniku * fáze syndromu vyhoření * specifické zdroje syndromu vyhoření * prevence - různé roviny péče o sebe, nárys zvládání syndromu vyhoření * autodiagnostika míry rizika syndromu vyhoření * zásady duševní hygieny * nácvik relaxačních metod. Cena:  950 Kč - obsahuje desky, papíry na psaní a vydání osvědčení o absolvování semináře. Počet účastníků je vzhledem k praktickému nácviku omezen.

Kontakty

www.tyrkys.cz

Termíny