Brunch a informační seminář Ústí nad Labem

Kurzy, vzdělání, konference

Vzdělávací společnost Aletheia

Vás zve na BRUNCH

kde se u dobrého jídla dozvíte zajímavé informace o občanech, ovčanech, občanském vzdělávání a dalším vzdělávání, e-learningu, webinářích a dalších moderních výukových metodách.

Kde?: AZ Palác Zdar, Mírové nám. 1, Ústí nad Labem

Kdy?: 14. 2. 2013  9:00 – 12:30

Na brunch volně navazuje od 13 do 15 hodin informační seminář, který přinese další informace o stavu dalšího vzdělávání v ČR a Evropské unii.

Akcí je možné účastnit se dohromady i každé zvlášť.

Vstup zdarma, občerstvení a proplacení jízdného zajištěno.

Více informací a přihlašování na www.nebudovcan.cz

Další dokumenty k akci

  
Termíny