Evangelium podle houslí

Divadlo, Hudba

Unikátní velikonoční představení Evangelium podle houslí, v němž vystupuje na 180 účinkujících v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, bývá k vidění jen vzácně. Zatímco v minulosti jej diváci mohli zhlédnout v roce 2001 na Sv. Kopečku u Olomouce a v letech 2009–2011 v ostravské katedrále Božského Spasitele, v letošním roce budou mít takovou příležitost v Ludgeřovicích. Zásluhu na tom mají místní zastupitelé, kteří se rozhodli vzít náročnou produkci představení na svá bedra a uvést Evangelium v chrámu představujícím významnou dominantu jejich obce – v ludgeřovickém kostele sv. Mikuláše. Představení se zde uskuteční 23. března od 18 hodin.

Účinkují

Stylově vrstevnaté oratorium Evangelium podle houslí je dílem současného skladatele Pavla Helebranda. Zpracovává evangelia Nového zákona. Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her, hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na příběhu, který si vypráví celé společenství shromážděných. Každý jako by znal některou z událostí Ježíšova života, které postupně vyvstávají před našima očima: Ježíš představovaný Jiřím Pavlicou sbírá apoštoly - muzikanty Hradišťanu, dává se pokřtít Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou vody ve víno. Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se však postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou Jidášovou a vrcholí událostmi Velikonočního týdne - odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia.

 

Účinkující

  • sóla: Jiří Pavlica a Hradišťan

Simona Mrázová, Anna Nitrová Číhalová, Barbora Čechová, Tomáš Vzorek, Pavel Liška, Juraj Čiernik, Norbert Lichý, Jindřich Jakubal

  • členové opery a Operního studia NDM – sbormistryně Lenka Živocká
  • Pěvecký sbor gymnázia v Olomouci-Hejčíně – sbormistryně Lenka Dohnalová Mlynářová
  • Pěvecký sbor města Klimkovic – sbormistryně Miroslava Habustová
  • dětská hudecká muzika Iskérka při ZUŠ E. Runda – vedoucí Jarmila Červenková
  • smyčcový a dechový orchestr Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
  • varhany: Lenka Živocká a Josef Fojta
  • dirigent: Petr Šumník

Další dokumenty k akci

        
Termíny