Cyklus „Vyprávění“ – Jiří Holman

Volný čas

Hudební klub M

Tématem této části cyklu je setkávání s výtvarným uměním v Sokolově.

Účinkují

Jiří Holman

Termíny