DĚTI VYTVOŘILY PAPÍROVÝ MODEL PARDUBIC. VYSTAVEN BUDE V AFI PALÁCI

Výstava

Od středy 23. ledna do čtvrtka 7. února 2013 bude v AFI Paláci umístěn papírový model města Pardubic. Ten vytvořily děti z Mateřské školy Odborářů spolu se svými rodiči v rámci projektu „Pardubice – město mého srdce“. Tento projekt je zaměřen na děti předškolního věku, které se tak zábavnou formou seznamují s historií, památkami, institucemi a dalšími zajímavostmi svého města. 

Cílem projektu je utváření povědomí a znalostí o městě, ve kterém děti žijí nebo ho denně navštěvují, ale také se díky tomuto projektu děti učí, jak vzájemně spolupracovat, orientovat se v běžném životě, dozvídají se o multikulturnosti, etickém jednání a o ochraně životního prostředí. Projekt také podporuje principy přirozeného vývoje a individuálního rozvoje dítěte, interaktivního přístupu, samostatnosti a soběstačnosti, týmové a skupinové práce, socializace, spontánní, situační a řízené edukace. 

„Vzhledem k tomu, že se snažíme pro děti z Pardubic pořádat co nejvíce akcí, považujeme tento projekt za jedinečnou příležitost, jak představit jejich nápady a talent. Děti se při práci na projektu seznámí nejen s polohou a historií města, ale také se vznikem jeho názvu, symboly, obyvateli a způsobem života v Pardubicích. Získané informace namalují a nejzajímavější místa pak společně s rodiči vyrobí z papíru. A výsledek jejich práce si mohou prohlédnout návštěvníci AFI Paláce,“ říká Ilan Kalimi, ředitel AFI Paláce. 

Mateřská škola Odborářů Pardubice Polabiny III. pracuje podle školního vzdělávacího programu „Já a svět kolem mě“, který se zaměřuje na celkový rozvoj osobnosti dítěte a vstup do základní školy. Zabezpečuje přirozený, všestranný rozvoj dítěte se zaměřením na uspokojování jeho bio-psycho- sociálních potřeb. Cílem MŠ Odborářů je spokojenost dítěte, aby přicházelo a odcházelo domů v plné psychické pohodě a aby se zážitky z mateřské školy staly součástí jeho každodenního života. Hlavní priority jsou tolerance, zdravá ctižádost, ohleduplnost, kamarádství i zdravý životní styl. V současné době je mateřská škola šestitřídní s jednou speciální ortoptickou třídou pro děti s vadami zraku. 

www.afi-palac.cz
www.msodboraru.cz

Termíny