Výstava kreseb Renáty Drábkové pod názvem „Láska je asi kulatá“

Výstava

 

Vernisáž výstavy kreseb Renáty Drábkové pod názvem „Láska je asi kulatá“ se uskuteční 26. 1. 2013 v 17:00 hod. v prostorách galeriezet ve Velké Bystřici.

Umělkyně pracuje s rozličnými formáty a podklady, od drobných papírů až po rozměrná plátna. Její výrazová škála se rozpíná od jednoduchých linií přes multiplikaci čar až po hutnou hmotu barvy. Umělecký vývoj Drábkové je podmíněn neustálým zkoumáním duchovních i organických rozměrů existence.K malbě často používá prsty, někdy si pomáhá i jinými částmi těla – například obtiskuje do mokré malby své prsy. Bytostný kontakt s materií je pro ni esenciální. Vernisáž proběhne za osobní účasti autorky. Výstava potrvá do 21. 3. 2013.

Účinkují

 

Renáta Drábková studovala scénografii na pražské DAMU. Impulsem k volnému výtvarnému projevu se jí stal ale až pobyt v Indii, kde se začala věnovat meditaci. Byť se příklon k východním filosofiím může jevit jako poněkud módní a často povrchní záležitost, pro Drábkovou je přirozeným intimním prožitkem, který jí otevírá cestu k sebeobjevování.

 

Další dokumenty k akci

  
Termíny