Od kaple rybářů ke kostelu rychtářů…

Volný čas
S novými objevy na Masarykově náměstí v UH nás seznámí Mgr. Petr Dresler a PhD. a Bc. Michal Vágner z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU / KDE: Komorní sál Reduty / Vstup volný

Termíny