3. trienále textilu bez hranic

Volný čas
V Galerii SM se poprvé představuje mezinárodní projekt textilního umění, jehož obsahem jsou díla umělců z 26 zemí (např. Japonsko, Austrálie, Indonésie, USA, Velká Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Finsko, Norsko ad.). Hlavním organizátorem je Klub slovenských výtvarníků Arttex a spolupořadateli vedle Slováckého muzea jsou galerie a muzea z Trenčína, Liptovského Mikuláše, Bratislavy, Bielsko-Biale a Györu. Jedná se o bohatou přehlídku autorských rukopisů, technologií a materiálů, přičemž v nezvyklé šíři ukazuje, co se v současném světovém textilním výtvarnictví odehrává a jaké nové trendy a postupy se objevují.

Termíny