X. Farní ples

Volný čas
Pořádá farnost Želetice v KD v Nenkovicích od 20:00 h. Vinotéka, tombola, dámská perníčková volenka, občerstvení zajišťují hasiči, hraje DH Nenkovjanka.

Termíny