NAKRESLI SI SVÉHO ANDĚLA

Volný čas
Nakresli, namaluj, uháčkuj, vymodeluj a přines na DDM do 15. 2. 2013. Výstava Anděl domácí se koná v prostorách DDM. Informace: Radka Benešová

Termíny