JEFF Baron: Návštěvy u pana Greena

Volný čas
Divadelní představení o náhodné automobilové nehoda, jež spojí osudy dvou muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali a navždy jim změní jejich život. Rozdělují je dvě generace, a co začíná, jako komedie kontrastu kultur se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku osamělosti, předsudků a netolerance. Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřují se lidské vztahy a odhalují se tajemství.

Termíny