Cyklus ČTENÍ STARÝCH TEXTŮ

Kurzy, vzdělání, konference

Paleografická cvičení pro laické zájemce o dějiny svého rodu i studenty historických věd  - 1. část


Další cvičení budou probíhat v těchto termínech: 18. 3., 8. 4., 22. 4.

 

Cvičení jsou vhodná jak jako doplněk k cyklu TVORBA RODOKMENU, tak ale i pro laické zájemce o historii, obecní kronikáře či studenty historických oborů, kteří se chtějí seznámit s písmy 16. - 19. století. Důraz bude kladen na novogotická písma.

 

  1. část: úvodní seznámení s typy písem z uvedeného časového rozmezí
  2. část: praktické cvičení
  3. část: praktické cvičení
  4. část: praktické cvičení

Vstupné: 80 Kč

Cena za celý kurs (4 semináře): 300 Kč.

Doba trvání jednotlivých setkání: cca 60 minut.

Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí alespoň 5 zájemců.

 

Lektoruje Martin Hůrka.

Rezervace: martin.hurka@muzeum.ricany.cz, tel.: 604 237 175

Termíny