Tři záznamy z dějin exilu

Výstava

Trojvýstava věnující se českému exilu.

Uprchlíci - Ke svobodě přes Prahu

Exodus občanů NDR do Západního Německa přes Československo na podzim 1989. Unikátní kolekce fotografií, které pořídila fotografka Blanka Lamrová na podzim v roce 1989, kdy se v Praze-Vlašské ulici do ambasády tehdejší NSR pokoušely dostat davy utečenců z NDR.

Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu

Příspěvek k historii československého exilu k 25. výročí založení Československého dokumentačního střediska. Výstava mapuje cestu, jež vedla k vytvoření jedné z nejvýznamnějších československých exilových institucí druhé poloviny 20. století a dokumentuje úsilí skupiny osobností kulturního a politického exilu podporované „domovem“ a zahraničními spojenci.

H. Gordon Skilling - Život a dílo

Ke 100. výročí narození významného kanadského historika, politologa a slavisty. H. Gordon Skilling byl svým dílem a životem úzce spjat s dramatickými osudy Československa od konce třicátých let až po demokratickými osudy Československa od konce třicátých let až po demokratický převrat roku 1989. Skillingova díla činila československé události součástí dějin Evropy a světa. Neúnavně pečoval o to, aby byly uchovány výsledky nezávislého myšlení a tvorby v Československu.

 

Termíny