Velká Severní - jarní příměstský tábor

Pro děti

Program je zajištěn každý den od 9 do 16 hodin. Pedagogický dozor je zajištěn od 8 do 16:30 hodin. Připraveny jsou pohybové, přírodovědné, zábavné a tvořivé aktivity venku i v prostorách Jezírka. Pracoviště Lipky Jezírko se nachází v malebném prostředí lesů poblíž brněnské městské části Soběšice. Velká část tábora probíhá přímo v lese v okolí pracoviště, a umožňuje tak názorné osvojování znalostí, ale i probouzení citového vztahu k lesu prostřednictvím aktivit zaměřených na smyslové vnímání přírody. Pracoviště je vybaveno speciálními výukovými a herními prvky, děti zde mohou prolézat šestnáctimetrovou chodbou mraveniště nebo strávit čas v nočním lese.

Termíny