Bořivoj Borovský - Putování krajinou

Výstava

Výstava připravovaná k nedožitým osmdesátinám Bořivoje Borovského představí tvorbu převážně z posledních deseti let jeho života…

26. ledna - 31. března 2013

Malíř a grafik Bořivoj Borovský (1933 v Poličce - 2012 v Hradci Králové) zůstával ve své tvorbě věrný krajině. Sám o tom řekl: "Mé obrazy jsou krajiny. Krajině jsem zůstal věrný ne z nějakého rozhodnutí nebo programu, ale snad pro obyčejnou věrnost. Krajina v paměti zůstává. Paměť ale musí být jiná než jen vizuální. Z krajiny jsem čerpal od svých nejzazších začátků. Obrazy jsou krajinami mého světa, mého pohledu do oblak a velkých prostor." První krajiny maloval na rodné Vysočině, ale záhy (od roku 1959) se odvrátil od viděné reality k řeči malířských forem, dalo by se říct k abstrakci. Nezachycuje už skutečnou krajinu, ale vytváří skutečnost novou - obrazovou, která k nám promlouvá výtvarnou řečí linií, forem, objemů a barev. Inspirace krajinou však zůstává. Často to může být kámen, ale i mraky. "Mraky jsou mým tématem už aspoň dvacet roků. Mraky, kámen a padající světlo. Tím mohu vytvořit prostor, ne iluzívní, ale obrazový. Vyjádřený hlavně barvou... Můžu ho "protrhnout" a dostat se "za plátno" a současně vybudovat prostor "před plátnem". Někdy velmi konkrétní, jindy neurčitě chvějivý." Není důležité, co je na obraze namalováno, ale jak působí na naše pocity a nálady stejně jako báseň nebo hudební skladba.“ Kromě malby tvoří jeho rozsáhlé dílo i kresby, grafika a v posledních letech se věnoval převážně malbě akryly na papíru.

Účinkují

Výstava bude zahájena ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v sobotu 26. ledna ve 14.00 hodin. Úvodní slovo pronese Vít Bouček.

 

Termíny