Tvrdohlavci

Film, Drama
Tvrdohlavci, tragikomický obraz rodiny na francouzském venkově, v němž je realismus prosycen smyslem pro fantaskno.
Termíny