Petr Marek uvádí...

Film
Film P. Marka a Madly Bažantové Podsvětí (ČR 2012). Dále filmy Heleny Všetečkové, M. Pěchoučka, Štěpána Pecha, Jana Hofmana a Bořivoje Hořínka. Předfilm: Tělo mého těla (Viola Ježková, nejlepší dokumentární film na Famufestu 2012).
Termíny