Dramatické momenty III - Iva Klestilová

Kurzy, vzdělání, konference

V návaznosti na umělecký odkaz Václava Havla Knihovna představí současné dramatiky a dramatičky, kteří se svým dílem vztahují k problematice lidské identity. Tentokrát Lenka Jungmannová uvede Ivu Klestilovou.

Večer připravila Knihovna Václava Havla.









Termíny