POEZIE. ČTENÍ. PŘEDNÁŠKA // Den národního básníka Mihaie Eminescua a Den rumunské kultury

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Při příležitosti 163. výročí narození básníka Mihaie Eminescua vás zveme na významnou akci určenou jak odborníkům, tak i milovníkům poezie. Překladatelé Eminescuovy poezie z rumunštiny do češtiny a slovenštiny, kteří rovněž přednášejí na univerzitě, se prvoplánově zaměří na poetické dílo Mihaie Eminescua z období romantismu a na vztahy Mihaie Eminescua k Česku a Slovensku.

Účinkují

Den národního básníka Mihaie Eminescua a Den rumunské kultury

Místo konání: Galerie RKI Praha 
Kdy: 17. ledna v 18.00 hod.
Partneři: Česko-rumunská společnost a Katedra rumunistiky Univerzity Karlovy v Praze


Při příležitosti 163. výročí narození básníka Mihaie Eminescua vás zveme na významnou akci určenou jak odborníkům, tak i milovníkům poezie. Překladatelé Eminescuovy poezie z rumunštiny do češtiny a slovenštiny, kteří rovněž přednášejí na univerzitě, se prvoplánově zaměří na poetické dílo Mihaie Eminescua z období romantismu a na vztahy Mihaie Eminescua k Česku a Slovensku. 

Recitál poezie v českém a slovenském jazyce proběhne ve dvou částech:

1. Mihai Eminescu: Krídla z vosku, přeložily Viera Prokešová a Libuša Vajdová, nakl. MilaniuM, Bratislava 2007
2. Mihai Eminescu: Až září voda tmavá, přeložil Vilém Závada, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1964

Recitace: 
PhDr. Libuša Vajdová, CSc., Katedra rumunistiky, Ústav světové literatury SAV, Bratislava
PhDr. Libuše Valentová, CSc., Katedra rumunistiky Univerzity Karlovy v Praze, Praha


Večer čtení doplní přednášky PhDr. Libuše Valentové, CSc. a PhDr. Jiřího Našince (Katedra rumunistiky Univerzity Karlovy v Praze) na základě publikace “Mihai Eminescu v české kultuře” (Česko-rumunská společnost, Praha 2000).

Termíny