Kůzlátka a vlk

Divadlo, Pro děti

Premiéra pohádkové hry pro nejmenší diváky

o neposlušných kůzlátkách a zlém vlkovi

Účinkují

režie: Eva Polášková

Termíny