Interaktivní výstava a soutěž pro školy, v nichž jde skutečně o peníze - Interaktivní výstava 20 let chráníme českou korunu

Výstava, Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Česká národní banka připravila k narozeninám české koruny originální výstavu, na které zábavnou formou představí, jak již 20 let chrání národní měnu. Účastníci budou v roli centrálních bankéřů doslova vlastníma rukama držet inflaci na cílové dvouprocentní hranici, řídit  oběh peněz nebo prověří svoji znalost ochranných prvků bankovek. Pro školní týmy je připravená soutěž o exkurzi do výroby českých mincí. Interaktivní výstava „20 let chráníme českou korunu“ se návštěvníkům z Hradce Králové otevře 19. února 2013.

 

 „Za uplynulých téměř dvacet let se česká koruna stala důvěryhodnou, světově uznávanou měnou a Česná národní banka získala zvučné jméno doma i v zahraničí, proto je zcela na místě si toto jubileum připomenout. Rozhodli jsme se ho spojit s podporou finančního a ekonomického vzdělávání a vzbudit tak zájem žáků škol o ekonomii a principy fungování finančního trhu,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer.

 

Projekt ČNB podpořil ministr školství Petr Fiala, jehož resort má v gesci finanční vzdělávání na školách. „Velice si vážím aktivit České národní banky v oblasti zvyšování finanční gramotnosti. Potřebu posílení vědomostí žáků a studentů v této oblasti si uvědomujeme a spolupracujeme také na řadě projektů. Provedli jsme rovněž úpravu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, v jehož rámci bude od příštího školního roku rozvíjena finanční gramotnost v některých předmětech,“ uvedl Petr Fiala.

 

Originální výstavu tvoří sada interaktivních her, které se ovládají dotykem prstů na obrazovce nebo pohybem vlastního těla. Návštěvníci si mohou zahrát na skutečné centrální bankéře a doslova vlastníma rukama chránit českou korunu tak, jak to už 20 let dělá Česká národní banka.

 

Školní týmy budou na výstavě a na webu www.chranimekorunu.cz soutěžit o exkurzi do výroby českých mincí v České mincovně. Vydá se na ni ta školní třída, která získá při hraní her největší počet bodů. Pro učitele, kteří se svojí třídou přijdou na interaktivní výstavu, je na tomto webu připraven rezervační formulář pro zablokování dne a hodiny chystané návštěvy. Rezervace je jistotou, že budou mít v daném termínu hry vyhrazené pro sebe a svoji třídu.

 

Interaktivní výstavu ČNB v hlavní budově Univerzity Hradec Králové slavnostně zahájí guvernér České národní banky Miroslav Singer v úterý 19. února 2012. Guvernér vystoupí i v navazujícím bloku přednášek 11. ročníku mezinárodní ekonomické konference "Hradecké ekonomické dny" Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Vystoupení na ekonomické konferenci přislíbil i bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma.

 

Těšíme se na Vás na interaktivní výstavě v hlavní budově Univerzity Hradec Králové od 19. února 2013 do15. března 2013. 

Termíny