Tomáš Borovský - Středověký Velehrad

Volný čas
Přednáška je věnována založení velehradského kláštera a vybraným problémům jeho středověkých dějin. Zabývá se vnitřním životem konventu, vztahy mezi Velehradem a panovníkem a komunikací s ostatními kláštery cisterciáckého řádu na Moravě. Pořad byl připraven ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín.

Termíny