Jak pracovat s brainstormingem

Volný čas
Seminář pro všechny zájemce, zejména pro ty, kteří pracují s dětmi, mládeží, dospělými. Cena 50 Kč, nutno se přihlásit na tel. 605 203 063

Termíny